PRAVILA NAGRADNE IGRE

ČLEN 1: ORGANIZATOR

Organizator in pokrovitelj (v nadaljevanju: organizator) nagradne igre je Beloved d.o.o., Jezdarska ulica 8a, 2000 Maribor.

ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja. Nagradna igra poteka 7.6.2022.

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE

Promocijski materiali bodo dostopni na dogodku MAGIČNA NOČ, dne 7.6.2022 v Ljubljani.

ČLEN 4: NAGRADNI FOND.

Nagradni fond vsebuje brezplačne kopalke, ki se bodo podelile vsako polno uro na dogodku.

ČLEN 5: POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, partnerji organizatorja in njihovi zaposleni, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre). Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

ČLEN 6: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Za sodelovanje je potrebno:

  • Izpolniti letak na predstavitvenem kotičku znamke Beloved

Nagrajenca/nagrajenko izžrebamo na dogodku 7.6.2022, vsako uro!

ČLEN 7: IZBOR NAGRAJENCEV

Organizator bo izžrebal nagrajenca med tistimi, ki so izpolnili pogoje v 6. členu. Nagrajenca bo izžrebal predstavnik organizatorja dogodka.

ČLEN 8: RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo, da bo ime nagrajenca objavljen oz. ustno razglašen na samem dogodku.

ČLEN 9: PREVZEM NAGRADE:

Organizator bo nagrado poslal po pošti.

Nagrajenec mora posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov).

Pridobljeni podatki iz strani omenjene nagradne igre se v skladu z določili varovanja osebnih podatkov in določili uredbe GDPR hranijo za nadaljnjo obdelavo največ 1 leto. S prijavo na nagradno igro preko obrazca se udeleženec prijavi v bazo za prejemanje novic, popustov in aktualnih akcij. Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati izbris podatkov iz baze.

ČLEN 10: SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema pravila nagradne igre in se obvezuje, da jih bo upošteval. Sodelujoči lahko samo enkrat osvoji nagrado v nagradni igri.

ČLEN 11: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, če njegova vrednost presega 42,00 EUR.

Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega tega zneska.

ČLEN 12: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Mariboru.

ČLEN 13: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti.